Vilkår for vinterlagring hos SKARSVAAG

Ved overlevering til vinterlagring.

 • Ved overlevering til SKARSVAAG, påse at båten er forsvarlig fortøyd.
 • Eventuelle vanntanker og septiktanker tømmes for innhold før innlevering
 • Alt løsøre som ikke tåler vinterlagring og kulde må fjernes før innlevering
 • Ved oppsett er spyling obligatorisk
 • Alle batterier vil bli frakoblet
 • Motor(er) vil bli konservert med gjennomkjøring av frostvæske ved opptak

Ved utlevering etter vinterlagring

 • Utlevering/sjøsetting av leieobjekt etter vinterlagring avtales fortrinnsvis når leieobjekt settes inn. Hvis leietaker ønsker å endre avtalt uke/dato for utlevering/sjøsetting, kan dette medføre et pristillegg på minimum kr 1.500.
 • Utleverin/sjøsetting i ikke avtalt uke/dato, må avtales så tidlig som mulig og senest 3 uker før ønsket dato. Vær oppmerksom på at det ikke alltid vil være mulig å endre tidspunkt grunnet vår logistikk.

Forsikring og ansvar

 • Leietaker er selv pliktig til å ha gyldig forsikring for leieobjektet. Forsikringen må minimum dekke skade (generell ansvarsforsikring), brann og tyveri.
 • Leietaker bærer selv ansvar for båt med motor/rigg/annet fast eller løst utstyr, samt opplags- og tildekningsmateriell. SKARSVAAG er ikke ansvarlig for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjepart. SKARSVAAG er heller ikke ansvarlig for fuktskader og/eller skade påført ved naturbegivenheter som vind, nedbør, flom etc.

Arbeid på lagringsobjekt under lagringsperiode

 • Leietaker har ikke anledning til å selv utføre arbeid på lagringsobjekt under lagringsperiode, med mindre dette er avtalt på forhånd.
 • Leietaker kan bestille tid på utendørs oppstillingsplass før sjøsetting dersom man ønsker å utføre arbeid selv. (polering, maling, bunnstoff, service osv.)

Særskilte vilkår for båter som lagres utendørs:

 • Alt løst utstyr som puter, drivstofftank, navigasjonsutstyr etc bør tas ut av båten.
 • Ettersyn av båten under lagringsperiode er leietakers ansvar. SKARSVAAG fører ikke ettersyn av båter som lagres utendørs, med mindre dette er avtalt på forhånd.
 • Leietaker kan selv utføre arbeid på båten så lenge dette avtales med SKARSVAAG før arbeid påbegynnes. Område rundt båten skal tilbakestilles til samme stand som det var før arbeidet begynte. Leietaker er selv ansvarlig for at evt. avfall etter utført arbeid fjernes.

Miljø:

 • Lagringsobjekt må være i slik teknisk stand at det ikke er fare for utslipp av olje, kjemikalier, septik etc. til det ytre miljø.
 • Det er ikke tillatt å lense annet enn rent vann ved vårt bryggeanlegg/marina. Det må ikke under noen omstendigheter slippes ut diesel eller andre kjemikalier til sjø ved vårt anlegg.

Fakturering:

 • Faktura for oppsett/utsett, konservering og vinterlagring faktureres når leieobjektet settes inn/på land (sistnevnte gjelder lagring utendørs). Eventuelle utførte service/jobber vil bli fakturert når utført.
 • Leieobjekt vil ikke bli utlevert hvis det foreligger forfalte ubetalte fakturaer.

Generelle vilkår:

 • Pris for lagring beregnes etter største lengde inklusive evt. Badeplattform, baugspyd, motor etc. Leieobjekt vil bli kontrollmålt ved innlagring.
 • Alle priser oppgitt er ekskl. mva.

Ta kontakt for forespørsel på ditt prosjekt